ZATRUDNIENIE ZAWODOWYCH KIEROWCÓW POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA
W ZAKRESIE KATEGORII С, CE, D, DE

Prowadzimy stałą rekrutację odpowiedzialnych i zaangażowanych w pracę kierowców z uprawnieniami w zakresie kategorii C, CE, D, DE z krajów WNP (Ukraina, Białoruś, Rosja, Mołdawia, Gruzja, Armenia) oraz posiadających znaczny dorobek w zawodzie kierowcy.

Dla pomyślnego zatrudnienia oczekujemy przedłożenia pozytywnych rekomendacji z poprzedniego miejsca pracy.

Przy pozytywnych wynikach pracy w okresie pierwszych 6 miesięcy, pomagamy w załatwieniu przedłużenia zezwolenia na pracę.

Prowadzimy nabór i zatrudnienie kandydatów nie tylko do naszego przedsiębiorstwa, ale również do firm przewozowych naszych partnerów.

    Świadczymy usługi consultingowe w zakresie:
  • załatwienia wizy pracowniczej
  • zezwolenia na pracę i jego prolongaty
  • otrzymania karty pobytu
  • polskiego numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
  • polskiego numeru identyfikacyjnego w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL)
  • meldunku tymczasowego w Polsce.

Kontakt:

TEL:             +48-513-554-708 (w Niemczach: +49-160-95-08-71-57)
SKYPE:        alexsta_trans
E-MAIL:        alexsta.trans@interia.pl